Regulatorna agencija FBiH privremeno oduzela dozvolu Aura osiguranju za poslove A/O u TK

0
1338
Aura osiguranja je u prvih devet mjeseci 2021. zaračunala ukupnu premiju u iznosu od 21 milion KM

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH je banjalučkom Aura osiguranju, Filijala Sarajevo, privremeno oduzela (na period od 60 dana) dozvolu za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila na području Tuzlanskog kantona.
Dozvola je oduzeta na period od 60 dana, odnosno od 16.12.2019. do 13.02.2020. godine. U tom periodu sarajevskoj filijali Aura osiguranja zabranjeno je zaključivanje ugovora o osiguranju od autoogovornosti na području Tuzlanskog kantona, odnosno sa osiguranicima sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Tuzlanskog kantona, saopćila je Agencija za nadzor osiguranja FBiH.
“Donošenje navedenog rješenja samo je jedna od mjera koje će Agencija za andzor osiguranja FBiH koristiti u narednom periodu, a po okončanu postupaka koji se vode u ovoj Agenciji prema više društava za osiguranje zbog osnovane sumnje u kršenje propisa kojima je uređena oblast osiguranja, a sve s ciljem zaštite korisnika usluga osiguranja i uređenja tržišta osiguranja”, saopćeno je iz regulatorne agencije.