Bankama i MKO obustavljen stalni pristup informacijama IDDEEA-e

0
1318
Obrazovnom sektoru omogućava se popust od 95% na cijenu licence pri kupovini IKT opreme

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH obustavila je stalni pristup informacijama sadržanim u elektronskim evidencijama ove agencije svim pravnim licima – bankama i mikrokreditnim organizacijama, sa kojima ima zaključen sporazum.
IDDEEA je postupila prema rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.
“Ovim je bez odlaganja izvršena naložena upravna mjera nadležnog inspekcijskog organa, o čemu će IDDEEA obavijestiti i Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH”, saopšteno je iz IDDEEA.
Podzakonski akt kojim je pravnim licima – bankama i mikrokreditnim organizacijama – omogućen stalni pristup podacima sadržanim u evidencijama IDDEEA donio je u prethodnom periodu tadašnji direktora IDDEEA, na osnovu saglasnosti Savjeta ministara 2009. godine.
Trenutni menadžment IDDEEA će preduzeti sve neophodne formalno pravne aktivnosti i osigurati da se elektronski servisi IDDEEA koriste isključivo uz poštovanje Zakona o IDDEEA i Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, uključujući izdavanje podataka iz elektronskih evidencija IDDEEA svim pravnim licima, navode u ovoj agenciji.