Banke pooštrile uslove za kreditiranje stanovništva i preduzeća, konkurencija ih ipak prisiljava da daju olakšice

Razlozi su usko vezani s percepcijom povećanog rizika od strane banaka, dok s druge strane banke navode da ih povećana konkurencija na tržištu prisiljava da ublažavaju kreditne uslove

0
499
Centralna banka BiH provela anketu o kreditnoj aktivnosti komercijalnih banaka

U prvom kvartalu 2021. godine, uslovi za kreditiranje stanovništva i preduzeća i dalje su pooštreni, ali s nešto manjim intenzitetom u odnosu na 2020. godinu, pokazuju rezultati ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za prvi kvartal 2021. godine koju je provela Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH).
Objavljeni rezultati pokazuju da kod preduzeća nije bilo razlike u promjenama za dugoročne i kratkoročne kredite, a kao glavne razloge pooštrenih kreditnih uslova banke su navele faktore vezane za percepciju rizika. Istovremeno, rezultati ukazuju na smanjenje tražnje kredita za preduzeća, što je posebno izraženo kod dugoročnih kredita.
U pogledu tražnje kratkoročnih kredita, nakon blagog povećanja u četvrtom kvartalu 2020, u prvom kvartalu 2021. godine ovaj trend je promijenjen i registrovana je manja tražnja.
Kod kredita stanovništvu, primjetno je pooštravanje kreditnih uslova, što se posebno odnosi na kredite za finansiranje nekretnina. Razlozi su također usko vezani s percepcijom povećanog rizika od strane banaka, dok su s druge strane banke izvijestile da ih povećana konkurencija na tržištu prisiljava da ublažavaju kreditne uslove.
U pogledu tražnje kredita od strane stanovništva, registrovano je vrlo malo smanjenje, što govori da se tražnja u ovom segmentu postepeno normalizije nakon nepovoljnog trenda u 2020. godini te banke nagovještavaju da će tražnja blago rasti u drugom kvartalu 2021. Godine, saopćeno je iz CBBiH.
Detaljnija obrazloženja i kompletni rezultati se mogu naći pod Statističkim informacijama na web stranici CBBiH, link https://www.cbbh.ba/Content/Read/8
CBBiH je nedavno pokrenula ovo istraživanje čiji je cilj da se prikupe informacije i stekne uvid u kretanje standarda i uslova kreditiranja komercijalnih banaka te sagleda ponuda i potražnja za kreditima u Bosni i Hercegovini, u skladu s praksama u Evropskoj uniji.