BiH će predstaviti svoje potencijale na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai

0
890
Svjetska izložba EXPO 2020. Dubai bit će održana od 20. oktobra 2020. do 10. aprila 2021.

Bosna i Hercegovina će sudjelovati na Svjetskoj izložbi EXPO 2020. Dubai i predstaviti svoje potencijale u okviru podteme ‘Prilika’ (Opportunity) s fokusom na obrazovanje, zapošljavanje, nove industrije i finansijski kapital, o čemu će biti obaviještena direkcija EXPO-a 2020. Dubai, navodi se u informaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Ova svjetska izložba bit će održana od 20. oktobra 2020. do 10. aprila 2021. godine pod temom ‘Povezivanje umova, stvaranje budućnosti’.
EXPO 2020. Dubai otvara potencijalne mogućnosti pristupa tržištima zemalja za ukupno 3,2 milijarde potrošača i jedan je od najvećih globalnih događaja za oblasti privrede i kulture, a očekuje se predstavljanje oko 200 zemalja.