BiH na korak do skidanja sa sive liste FATF-a

0
1082
Delegacija FATF-a dolazi u BiH kako bi izvršila provjeru zakonskih propisa i njihovu implementaciju

Radna grupa za finansijsko djelovanje FATF (Financial Action Task Force) je na plenarnoj sjednici održanoj u Buenos Airesu (Argentina) donijela odluku kojom je Bosni i Hercegovini odobrena ‘on-site posjeta’, kao neophodan korak do konačnog skidanja BiH sa FATF ‘sive liste’. To znači da će delegacija FATF-a u narednom periodu doći u Bosnu i Hercegovinu kako bi se ‘na licu mjesta’ izvršila provjera zakonskih i podzakonskih propisa i njihova implementacija.
FATF je u junu 2015. godine usvojio Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, s ciljem harmonizacije sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa FATF preporukama.
BiH je od početka bila snažno opredijeljena da u potpunosti provede FATF Akcioni plan. Ovo je potvrđeno donošenjem dvadest zakonskih i podzakonskih propisa na državnom i entiteskom nivou, ocijenjenih od strane FATF-a kao potpuno usklađenih sa FATF standardom.
Podsjećamo da je, nakon uspješnih aktivnosti koje je u toku 2015. godine realiziralo Vijeće ministara, Bosna i Hercegovina još u septembru 2015. godine skinuta i sa sive liste MONEYVAL-a i stavljena na redovan režim izvještavanja o napretku MONEYVAL-a kao i druge zemlje. Sada smo u završnoj fazi skidanja i sa sive liste FATF-a, pa Vijeće ministara poziva sve koji učestvuju u ovom procesu na striktnu primjenu usvojenih akata i na njihovu realizaciju, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.