BiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu pale za 0,5%

0
330
Cijene su najviše porasle u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 2,5%

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u BiH u junu u odnosu na maj 2020. pale su za 0,5%, a u odnosu na isti mjesec prošle godine pad je iznosio 1,5%.
Na domaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu u odnosu na maj 2020. pale su za 0,3%, a u odnosu na juni lani pale su za 0,5%.
Na stranom tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu u odnosu na maj 2020. pale su za 0,8%, a u odnosu na isti mjesec lani pale su za 3,1%.
Prema GIG agregatima, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu u odnosu na maj 2020. su zabilježile pad nivoa u Energiji i Trajnim potrošačkim dobrima za 0,1%, Intermedijarnim za 0,8% te Kapitalnim proizvodima za 0,5%.
U junu 2020. u poređenju sa istim mjesecom lani proizvođačke cijene više su u Energiji za 1,1%, Kapitalnim proizvodima za 0,2%, Trajnim dobrima za 0,9% te Netrajnim proizvodima za 0,1%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 4,0%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u junu u odnosu na maj 2020. su zabilježile rast u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,1% te Intermedijarnim dobrima za 0,7%.
U junu 2020. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, zabilježen je rast cijena u Energiji za 1,3%, Kapitalnim proizvodima za 0,7% i Trajnim dobrima za 0,3%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 3,4% i Netrajnim dobrima za 0,3%.
Na nedomaćem tržištu, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu u odnosu na maj 2020. niže su u Energiji za 0,4%, Intermedijarnim proizvodima za 0,9%, Kapitalnim proizvodima za 0,6% te Trajnim dobrima za 0,1%.
U junu 2020. u poređenju sa istim mjesecom lani proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Trajnim proizvodima za 1,1% i Netrajnim proizvodima za 1,2%, dok je pad zabilježen u Energiji za 1,7%, Intermedijarnim proizvodima za 5,1% te Kapitalnim proizvodima za 0,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.