BiH: U novembru bilo 835 hiljada zaposlenih i 378 hiljada nezaposlenih

0
239
Najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji

U novembru 2021. godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 834.970, a od toga 365.567 žena. U odnosu na mjesec ranije broj zaposlenih osoba se povećao za
0,4%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,7%.
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji, ukupno 169.215 (od toga je 64.233 žena) i u trgovini na veliko i malo kao i u djelatnosti popravak motornih vozila i motocikala, ukupno 151.244 (žena 77.131).
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2021. broj registrovanih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 378.079, a od toga 217.947 žena. Broj nezaposlenih se u odnosu na oktobar 2021. smanjio za 1,1% (broj muškaraca se smanjio za 1,3%, a žena 0,9%). U poređenju sa novembrom 2020. godine broj registriranih nezaposlenih u novembru 2021. se smanjio za 8,5% (broj muškaraca se smanjio za 9,8%, a žena za 7,5%).
Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom (120.439), zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom (109.178) i nekvalifikovane osobe (102.096).
Među nezaposlenim najmanje je polukvalifikovanih osoba (6.030), te osobe višeg obrazovanja, odnosno VŠS (6.670).
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57,6% ili u apsolutnom iznosu 217.947 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom (69.900), zatim nekvalifikovanih (60.015) te sa VKV i KV kvalifikacijom (56.791).

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here