BiH uvodi jedinstveni evropski broj za hitne situacije 112

0
1573
Uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112 u cijeloj BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama u cilju uvođenja jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112 u cijeloj BiH. Na ovaj način vrši se usklađivanje bh. zakonodavstva s legislativom Evropske unije u ovoj oblasti te ispunjava ranija preporuka Evropske komisije.
Dopunama Zakona definirano je da je operator telekomunikacija dužan omogućiti svim korisnicima usluga besplatne pozive, SMS poruke na jedinstveni evropski broj za hitne situacije 112 i e-pozive, kao i pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u BiH. Ove usluge će biti besplatne s bilo kojeg telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice i uređaje za upućivanje e-poziva.
Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će ovaj prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri.