Bingo kupuje i preostalih 16,8% vlasničkih dionica u INIT-u Sarajevo

0
703
Kompanija Bingo objavila ponudu za preuzimanje društva INIT d.d. Sarajevo

U skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava kompanija Bingo d.o.o. Tuzla objavila je Ponudu za preuzimanje društva INIT d.d. Sarajevo.
Dionički kapital emitenta u iznosu od 1.748.300 KM se sastoji od 17.483 obične dionice, nominalne vrijednosti 100 KM. Bingo posjeduje 14.546 dionica, koje čine 83,2008 % vlasničkog udjela u INIT-u. Broj dionica koje su predmet ponude je 2.937 ili 16,7992 % redovnih dionica ciljnog društva. Ponuda se ne odnosi na dionice ciljnog društva na kojima ima upisanih ograničenja raspolaganja, saopćeno je iz Sarajevske berze.
Ponuđena cijena po jednoj dionici je 449 KM odnosno 449 % od nominalne vrijednosti dionice. Rok po ovoj ponudi je 28 dana, a počinje teći od 15. juna, kada je i objavljena ponuda u dnevnim novinama saglasno načinu objave koji je utvrđen Zakonom.