Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine u FBiH

0
264
Novine su uvedene i kada je riječ je o prodaji privremeno i trajno oduzete imovine

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.
Jedna od novina je definisanje pojma upravljanja imovinom. Naime, važeće odredbe Zakona ne definišu taj pojam koji predstavlja samo središte ove zakonske materije i osnovnu nadležnost Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Izmjenama i dopunama je definirano da upravljanje oduzetom imovinom podrazumijeva izvršenje sudskih odluka o privremenom i trajnom oduzimanju imovine, te procjene, skladištenja, čuvanja, korištenja, iznajmljivanja, davanja u zakup, prodaje, raspodjele dobijenih prihoda, poklona, uništenja, povrata i drugih poslova u skladu sa zakonom.
Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, kao predlagač, u obrazloženju navodi da ovakva definicija predstavlja zajednički pojam za različite oblike postupanja oduzetom imovinom koji se mogu podvesti pod upravljanje Ovo je bitno i zbog same ujednačenosti terminologije u Zakonu, s obzirom na to da trenutna rješenja dovode do nejasnoća u pogledu tumačenja pojedinih izraza, kao što su čuvanje, upravljanje i slično, naročito prilikom donošenja sudskih odluka.
Izmjenama i dopunama obuhvaćeni su i provođenje finansijske istrage, postupanje s predmetima krivičnog djela i prekršaja, osiguranje oduzimanja imovinske koristi. Novine su uvedene i kada je riječ je o prodaji privremeno i trajno oduzete imovine, poklanjanju trajno oduzete imovine, uništenju, davanju na korištenje, kao i povratu privremeno oduzete imovine.
Također, obrazloženo je da je, kada je u pitanju upravljanje privremeno oduzetom imovinom, bilo potrebno propisati različite modalitete postupanja, a sve u svrhu očuvanja njene vrijednosti ili novčane protuvrijednosti, naročito u slučaju povrata vlasnicima, a sve radi sprečavanja nastanka štete po Federaciju BiH.
Predložene izmjene i dopune Zakona treba da omoguće upotrebu oduzete imovine tako da ona primarno bude iskorištena u humanitarne, društveno korisne i druge svrhe od javnog interesa. Na ovaj način je dosadašnja praksa prilagođena dobroj praksi zemalja regiona i članica Evropske unije.
Federalna vlada danas je donijela i Uredbu o kriterijima za procjenu vrijednosti oduzete imovine, kojom se uređuju kriteriji i postupci stručne procjene vrijednosti oduzete imovine kojom upravlja i raspolaže Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom. Uredbom su uređeni i opći kriteriji procjene vrijednosti oduzete imovine, te Komisija koja vrši tu procjenu.