Projekt BEEP: Velike ekonomske uštede i smanjenje emisije CO2

0
245
Delegacija Svjetske banke posjetila je obnovljene objekte u okviru projekta Energetska efikasnost BiH

Delegacija Svjetske banke jučer i danas, obišla je objekte Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu i JU Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, na kojima su implementirane mjere energijske efikasnosti. Ove aktivnosti dio su projekta Energetska efikasnost BiH (BEEP) kojeg sprovodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a koji se finansira iz kredita Svjetske banke.
Implementacija mjera energijske efikasnosti u javnim objektima počela je 2016. godine, a do kraja 2020. godine je, u obnovu 55 objekata zdravstvenih, obrazovnih i drugih institucija, uloženo 25.088.140,12 KM (sa PDV-om). Procijenjene godišnje uštede iznose 3.039.828 KM (sa PDV-om), a emisija CO2 smanjena je za 4.564 tone godišnje.