CBBiH: Devizne rezerve u julu porasle 1,6%, na 15,57 milijardi KM

0
89
Devizne rezerve CBBiH u julu u odnosu na prethodni mjesec porasle za 247,6 miliona KM

Devizne rezerve Centralne banke BiH (CBBiH) na kraju jula 2023. godine iznosile su 15,57 milijardi KM, dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno povećanje deviznih rezervi od 247,6 miliona KM (1,6%).
U strukturi deviznih rezervi, na mjesečnom nivou su povećani depoziti kod nerezidentnih banaka za 377,2 miliona KM (4,8%), dok su investicije u vrijednosne papire smanjene za 74,5 miliona KM (1,1%), kao i strana valuta u trezoru CBBiH za 77,7 miliona KM (14,6%), saopćila je Centralna banka BiH.