CBBiH: Očekivana inflacija ove godine 0,94%, a naredne godine 1,31%

0
425
Održana sjednica Stalnog odbora za finansijsku stabilnost u BiH

Očekivana inflacija za tekuću, 2021. godinu iznosi 0,94%, dok se za 2022. godinu očekuje blagi rast inflacije na 1,31%, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) prikupljeni tokom martovskog anketiranja finansijskog sektora u BiH.
Podaci ukazuju na to da se ne očekuje ubrzavanje inflacije i da će ona ostati uglavnom na niskom nivou. Održavanju niske inflacije, što je jedan od preduslova održivog ekonomskog rasta, doprinosi i postojeći aranžman monetarne politike u BiH, saopćeno je iz CBBiH.
Centralna banka BiH od prošle godine objavljuje podatke svog kontinuiranog istraživanja o inflacionim očekivanjima na polugodišnjoj osnovi, a u cilju sagledavanja generalne percepcije o cjenovnim kretanjima. CBBiH će i dalje u saradnji sa bankama i osiguravajućim društvima provoditi istraživanja o inflacionim očekivanjima u zemlji te rezultate objavljivati radi transparentne komunikacije sa javnošću i očuvanja kredibiliteta monetarne politike.