Druga konferencija dijaspore iz BiH ‘Mladi i BiH: Koračajmo zajedno’

0
651
u Sarajevu će od 19. do 21. juna biti održana Druga konferencija dijaspore iz BiH (Foto: Arhiva)

U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u Sarajevu će od 19. do 21. juna biti održana Druga konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine pod nazivom ‘Mladi i BiH: Koračajmo zajedno’.
Cilj konferencije, na kojoj se očekuje više od 60 učesnika iz 14 zemalja, je okupljanje mladih iz dijaspore i njihovog povezivanja sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora u BiH, ali i njihovog međusobnog uvezivanja u zemljama prijema.
Konferencija će biti realizirana u okviru projekta ‘Dijaspora za razvoj’, a koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).
Riječ je o jednoj u nizu aktivnosti koje se provode u skladu sa Politikom o saradnji sa iseljeništvom, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo prije dvije godine, i čime je jasno iskazano opredjeljenje države za jačanje i očuvanje odnosa sa iseljeništvom te stvaranje uslova za učešće i doprinos iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju BiH.
Predstojeća konferencija bit će prilika da mladi iz dijaspore iznesu svoje viđenje načina unaprjeđenja saradnje BiH i njenog iseljeništva, vlastita očekivanja od te saradnje ali i realne mogućnosti koje im domovina pruža u tom procesu.