Druga regionalna risk menadžment konferencija 28. januara u Sarajevu

0
875
U okviru Konferencije će se održati tri panel diskusije uz učešće međunarodnih i domaćih stručnjaka (Foto: Arhiv)

Udruženje profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) organizuje Drugu regionalnu konferenciju iz oblasti upravljanja rizicima pod nazivom ‘Kreditni rejting zemlje, novi regulatorni okvir bankarskog sektora i rizici ulaganja u mala i srednja preduzeća’.
Konferencija će se održati 28. januara u Sarajevu.
Druga regionalna konferencija risk menadžera ima za cilj da otvori pitanja važnosti kreditnog rejtinga i rizika države u kreiranju održive kreditne ponude i potražnje, kao i pitanje interakcije između makroprudencijalnih instrumenata bankarskog sistema i potreba i ograničenja na strani realnog sektora.
U formi prezentacija i panel diskusija će o novoj EU regulativi, riziku države i kreditnom rejtingu, idejama ulaganja u mala i srednja preduzeća i perspektivi lokalnih banaka govoriti: Amir Softić, predsjednik UPRMBiH/Član Uprave Sparkasse Bank, Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, Belma Čolaković, vodeći ekonomista Centralne banke BiH, Peter Tabak, glavni ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Tomaž Rotovnik, viši savjetnik u Banci Slovenije te Mario Ivanković, član Upravnog odbora UPRMBIH/ direktor Addiko Bank a.d.
Značaj ove stručne konferencije je u tome što će rezultirati konkretnim zaključcima i prijedlozima rješenja u procesu prilagođavanja bh. banaka EU standardima, jačanju kreditnog rejtinga države kao i većem ulaganju u mala i srednja preduzeća kako bi se omogućio veći ekonomski razvoj BiH.
U okviru Konferencije će se održati tri panel diskusije uz učešće renomiranih međunarodnih i domaćih stručnjaka, kao i donosioca odluka iz oblasti bankarstva: Rizik države i kreditni rejting; novi regulatorni okvir bankarskog sistema u BiH te uticaj rizika države i novog regulatornog okvira bankarskog sistema na kreditiranje malih i srednjih preduzeća.