Energoinvest predložio smanjenje cijene gasa za 12,5 posto

0
305
Vlada FBiH dala saglasnost na povećanje veleprodajne cijene prirodnog gasa

Kompanija Energoinvest d.d. Sarajevo je na osnovu nove cijene prirodnog gasa dostavljene od ruskog Gazprom Exporta, izvršio rekalkulaciju troškova i cijene prirodnog gasa za tarifne kupce koju odobrava Vlada Federacije BiH.
Zahtjev za korekciju cijene prirodnog gasa biće dostavljen Vladi FBiH, sa smanjenjem od 12,53 posto u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala.
“Ukoliko Vlada FBiH odobri ovaj zahtjev, nova prodajna cijena prirodnog gasa prema distributeru Sarajevogas iznosit će 0,866 KM/m3 u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala koja je iznosila 0,990 KM/m3, i primjenjivaće se od 1. aprila ove godine”, saopćeno je iz Energoinvesta.
Na sniženje cijene prirodnog gasa uticao je kvartalni pad cijene naftnih derivata koji utiču na formiranje proizvođačkih cijena prirodnog gasa. Također je došlo do blagog trenda pada vrijednosti USD u odnosu na EUR i KM, što je sumarno rezultiralo navedenim sniženjem.
“Očekujemo da će i distributer Sarajevogas, kao i Toplane izvršiti sniženje cijena prema građanstvu u navedenom iznosu”, saopćeno je iz Energoinvesta.