Evropski regulator traži usklađivanje mehanizama garancija za police osiguranja

0
971
Segment životnih osiguranja iznosio je 3,09 milijardi eura, a neživotna 7,24 milijardi eura bruto premije

Evropski regulator za sektor osiguranja saopćio je da treba uskladiti mehanizme garancija za osiguravajuće police na nivou Evropske unije, ističući da bi to osiguralo bolju zaštitu osiguranicima i korisnicima.
Garancije štite klijente u slučajevima kada osiguravatelji nisu u mogućnosti ispuniti svoje obaveze.
Čelnik Evropske agencije za osiguravatelje i penzionu štednju (EIOPA) Gabriel Bernardino primjećuje da se garancijski programi zemalja EU trenutno razlikuju u finansiranju, funkcijama, mandatu i pokrivenosti. Kako je naveo na pres-konferenciji takva fragmentacija stvara posebne probleme u slučajevima stečajeva osiguravatelja koji posluju u više zemalja.
EIOPA je ove godine zatražila da se ti mehanizmi usklade kada su u pitanju slučajevi stečaja osiguravatelja, naglasio je Bernardino u srijedu. Napomenuo je da će regulator iduće godine objaviti i zakonski prijedlog za raspravu, prenosi Hina.
Ujedno je poručio kompanijama da obrate pozornost na referendumsku odluku Velike Britanije o izlasku iz EU, rekavši im da se pripreme za sve scenarije tog rizika.