FBA: Banke u FBiH su likvidne i otporne na poremećaje na tržištu

0
938
Popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH

Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) saopćila je da je bankarski sektor u Federaciji BiH visoko likvidan i kapitaliziran, te da je sigurnost bankarskog sektora na iznimno visokom nivou.
U saopćenju se navodi da je dosadašnji pristup FBA i banaka uključivao planiranje i testiranje otpornosti sistema na različite poremećaje i okolnosti sa kojima se danas suočavamo.
Učešće novčanih sredstava u ukupnoj imovini bankarskog sektora na dan 16. marta 2020. je veća od 30 posto, što daje značajan prostor bankama u Federaciji BiH da na zadovoljavajući način upravljaju likvidnošću u dužem vremenskom periodu. Istovremeno, stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sektora iznosi 18 posto, što je za 50 posto više u odnosu na zakonom propisani minimum. Visoka kapitaliziranost bankarskog sistema daje mogućnost za apsorpciju višeg nivoa rizika kojem bi banke mogle biti izložene u kriznim uslovima i osigurava ključne pretpostavke za kontinuitet poslovanja banaka.
Cijeneći visoku likvidnost i stabilnost banaka u Federaciji BiH, Agencija informiše javnost da će banke nastaviti kontinuirano pružati usluge građanima Federacije BiH. Istovremeno, upućuje građane da u što većoj mjeri koriste elektronske kanale i načine plaćanja, izbjegavajući korištenje gotovine i nepotrebno zadržavanje u poslovnicama banaka, uvažavajući rizik prijenosa zaraze, kao i preporuke nadležnih ministarstava i institucija u dijelu mjera koje se odnose na zaštitu zdravlja građana.
Sve banke su poduzele mjere na ublažavanju širenja zaraze, na način da upravljaju zadržavanjem i kretanjem klijenata u zatvorenom prostoru poslovnica.
Agencija apeluje na građane da prate uputstva nadležnih institucija i banaka, te da svoje aktivnosti prilagode trenutnim okolnostima.