FBiH: Dobit MKO u prvih devet mjeseci 2020. manja za 42,1%

Mikrokreditni sektor u FBiH u prvih devet mjeseci 2020. poslovao s bruto dobiti od 9,6 miliona KM (neto dobit 8,3 miliona KM)

0
1040
Dobit mikrokreditnog sektora u FBiH u prvih šest mjeseci 7,3 miliona KM

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH je u prvih devet mjeseci 2020. godine poslovao s bruto dobiti u iznosu od 9,6 miliona KM (neto dobit iznosila 8,3 miliona KM), što je za 6,9 miliona KM ili 42,1% manje u odnosu na isti period 2019. godine.
Na manju dobiti 14 mikrokreditnih organizacija (MKO) uticalo je značajno povećanje troškova rezervisanja za kreditne i ostale gubitke i ostalih poslovnih rashoda.
Mikrokreditna društva (dva MKD su ostvarila dobit, a jedno MKD gubitak) su iskazala ukupan gubitak u iznosu od jedan milion KM (neto -1,2 miliona KM), dok su mikrokreditne fondacije (četiri MKF su imale gubitak, a sedam MKF dobit) iskazale višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 10,6 miliona KM (neto 9,5 miliona KM).
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju trećeg kvartala 2020. iznosila je 647,3 miliona KM i za 17,7 miliona KM ili 2,8% veća je u odnosu na kraj 2019. godine. Stopa rasta ukupne aktive MKD je 1,8%, a MKF 3,1%.
Ukupni neto mikrokrediti iznose 529,2 miliona KM, što čini 81,8% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i zabilježili su porast za 22,4 miliona KM ili 4,4% u odnosu na kraj 2019. godine. Stopa rasta neto mikrokredita u odnosu na kraj 2019. godine u MKD je 5,4%, a MKF 4%.
Zaključno sa septembrom 2020. godine 47 miliona KM ili 8,8% od iznosa ukupnih kredita je obuhvaćeno nekom od aktivnih posebnih mjera. Ukupan iznos kreditnog portfolija fizičkih lica po kojem su aktivne posebne mjere je 42,2 miliona KM ili 8,2% kreditnog portfolija fizičkih lica, dok su kod pravnih lica aktivne posebne mjere na portfoliju u iznosu od 4,8 miliona KM ili 33% kreditnog portfolija pravnih lica.
Ukupne obaveze po uzetim kreditima mikrokreditnog sektora u FBiH iznose 309,6 miliona KM, sa učešćem od 47,8% u ukupnoj pasivi i veće su za 6,1 milion KM ili 2% u odnosu na kraj 2019. godine. Pad kreditnih obaveza MKD je 0,5%, dok su kreditne obaveze MKF zabilježile rast od 3,4%.
Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH iznosi 307,7 miliona KM ili 47,6% ukupne pasive i veći je za 13,4 miliona KM ili 4,5% u odnosu na kraj 2019. godine, pri čemu je stopa rasta ukupnog kapitala MKD 7,9%, a MKF 3,9%, podaci su FBA.
Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH sa septembrom 2020. godine je 18,39%, što je u okviru propisanog pokazatelja (do 45%), a iskazani povrat na aktivu, prilagođen za inflaciju, tržišnu cijenu kapitala i donacije je pozitivan i iznosi 2,09%, što je u skladu sa propisanim ograničenjem poslovanja.
U MKO sa sjedištem u FBiH je zaposleno 1.376 lica, što je za 2,4% više u odnosu na kraj 2019. godine.