FBiH: Dobit mkrokreditnog sektora na polugodištu 19,2 miliona KM

Mikrokreditne organizacije su u prvom polugodištu 2023. ukupno iskazale 21,2 miliona KM dobiti i dva miliona KM gubitka

0
191
U prvih devet mjeseci 2023. odobreno je ukupno mikrokredita u iznosu od 654,65 miliona KM

Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u prvih šest mjeseci 2023. godine iskazan je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 19,2 miliona KM, što je za 12,1 milion KM više u odnosu na isti period 2022. godine.
Mikrokreditne organizacije (MKO) su ukupno iskazale 21,2 miliona KM viška prihoda nad rashodima, odnosno dobiti i dva miliona KM manjka prihoda nad rashodima, odnosno gubitka.
Mikrokreditne fondacije (MKF) su iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 18,2 miliona KM, koji je za 11,7 miliona KM veći u odnosu na isti period prethodne godine, dok su mikrokreditna društva (MKD) iskazala neto dobit od jedan milion KM što je više za 0,4 miliona KM.
Ukupni višak prihoda nad rashodima MKF iznosio je 18,3 miliona KM (sedam MKF), a manjak prihoda nad rashodima su iskazale tri MKF u iznosu od 0,1 milion KM. Dobit su iskazala dva MKD u iznosu od 2,9 miliona KM, dok su dva MKD iskazala gubitak u iznosu od 1,9 miliona KM.
Ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u FBiH u prvih šest mjeseci 2023. iznosili su 75,5 miliona KM i veći su za 13,6 miliona KM ili 22% u odnosu na isti period prethodne godine.
U strukturi ukupnih prihoda MKO, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 80,1%, operativni prihodi sa 5,4%, a ostali poslovni prihodi sa 14,5%. U odnosu na isti period prethodne godine, prihodi od kamata i slični prihodi, zabilježili su porast od 3,3 miliona KM ili 5,7%. Prihodi od kamata na kredite, kao najznačajnija stavka prihoda od kamata i sličnih prihoda porasli su za 3,1 milion KM ili 5,8%.
Prema izvještajnim podacima MKO, ukupni polugodišnji rashodi mikrokreditnog sektora u FBiH iznosili su 56,3 miliona KM i veći su za 1,5 miliona KM ili 2,7% u odnosu na prvo polugodište lani.
U strukturi ukupnih rashoda MKO, dominiraju operativni rashodi sa učešćem od 77,3%, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 12,5%, te troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke sa 7,7%.
Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH krajem juna 2023. godine iznosila je 17,83%, što je u okviru propisanog pokazatelja, navodi se u Informaciji Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), koja regulira i rad MKO.

Podsjetimo, u FBiH je krajem juna 2023. dozvolu za rad FBA imalo 14 MKO, od toga deset MKF (neprofitne organizacije) i četiri MKD (profitne organizacije), što je za jednu MKO više u odnosu na kraj 2022. godine.
U mikrokreditnom sektoru u FBiH na kraju juna 2023. bilo je ukupno zaposleno 1.418 radnika, što je za šest radnika više u odnosu na kraj 2022. godine. Od ukupnog broja zaposlenih u mikrokreditnom sektoru u FBiH, u MKF je zaposleno 1.212 radnika ili 85,5%, a u MKD 206 radnika ili 14,5%.
Na osnovu podataka o efikasnosti osoblja na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH sa krajem juna 2023. godine, aktiva po zaposlenom u MKO iznosi 535,3 hiljade KM, što je za 3,7% više u odnosu na kraj 2022. godine.
Inače, ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH krajem juna 2023. iznosila je 759 miliona KM i za 30,1 milion KM ili 4,1% je veća u odnosu na kraj 2022. godine. Stopa rasta aktive MKF je 3,8%, dok je stopa rasta aktive MKD 5,2%.
Neto mikrokreditni portfolio sa učešćem od 82,9% u ukupnoj aktivi mikrokreditnog sektora, iznosi 629,4 miliona KM, te je zabilježio rast u apsolutnom iznosu od 31 milion KM ili 5,2%, od čega su neto mikrokrediti u MKF porasli za 23,6 miliona KM, odnosno 5,4%, a neto krediti u MKD za 7,4 miliona KM, odnosno 4,6% u odnosu na kraj 2022. godine.
U periodu januar-juni 2023. godine, MKO sa sjedištem u FBiH zaključile su ukupno 70.399 ugovora, te isplatile 298,7 miliona KM mikrokredita, što je za 1.998 ugovora ili 2,8% manje u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno u vrijednosti isplata za 27,3 miliona KM ili 10,1% više isplata u odnosu na posmatrani period.