FBiH: Industrijska proizvodnja u martu veća za 3,5%, godišnji rast 17,1%

0
409
Cijene su porasle za 1,2% kod intermedijarnih proizvoda, osim energije

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u martu u odnosu na februar 2021. godine veća je za 3,5%, dok je u poređenju sa martom 2020. godine veća za 17,1%.
Prema GIG agregatima, u martu u odnosu na februar 2021. godine, Kapitalni proizvodi veći su za 9,5%, Intermedijarni proizvodi veći su za 5,9% i Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 1,2%. Energija je manja za 5,6% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 0,3%.
Na godišnjem nivou, u martu 2021. u odnosu na isti mjesec lani, Kapitalni proizvodi veći su za 49,1%, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 43,6%, Intermedijarni proizvodi veći su za 18,6%, Energija je veća za 12,7% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 0,7%.
Prema područjima KD BiH 2010. desezonirana industrijska proizvodnja u martu u odnosu na februar 2021. godine, porasla je u Vađenju ruda i kamena za 9,2%, u
Prerađivačkoj industriji veća je za 5,4%, dok je u Proizvodnji i snabdijevanju
električnom energijom i plinom manja za 8%.
Na godišnjem nivou, u martu 2021. u odnosu na isti mjesec 2020. godine, industrijska proizvodnja u Prerađivačkoj industriji veća je za 19,1%,u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom veća je za 18,3%, u Vađenju ruda i kamena veća je za 0,8%.