FBiH: Porezni obveznici lani uplatili rekordnih 5,6 milijardi KM javnih prihoda

Naplata javni prihoda porasla u odnosu na 2020. godinu za 485,7 miliona KM (9,44%) a u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu više za 327.7 miliona KM (6,18%)

0
926
Naplata javnih prihoda u 2021. po kantonima u Federaciji BiH (Izvor: Porezna uprava FBiH)

Porezni obveznici u Federaciji BiH su u 2021. godini uplatili rekordnih 5.628.326.769 KM javnih prihoda, što je u odnosu na 2020. godinu rast za 485.696.092 KM ili 9,44%, a u odnosu na 2019. više za 6,18% ili za 327.764.170 KM.
U odnosu na 2014. godinu, u 2021. je prikupljeno 48,25 posto više javnih prihoda ili za 1.831.788.179 KM.

Izvor: Porezna uprava Federacije BiH

“U ukupnoj naplati najveće učešće imaju doprinosi, zatim prihodi od direktnih poreza i doprinosa te prihodi od direktnih poreza. Kada je riječ o naplati javnih prihoda po kantonima, najviše ih je uplaćeno u Kantonu Sarajevo, gdje je naplaćeno više od dvije milijarde KM, a njihovo učešće u ukupnoj naplati je bilo 36,95 posto. Slijedi Tuzlanski kanton sa 17,12 posto, a najmanje učešće imao je Posavski kanton sa 0,99 posto”, kazao je direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović na godišnjoj konferenciji za medije.
Pres-konferenciji je prisustvovao i zamjenik direktora Porezne uprave FBiH Slobodan Vukoja.
U odnosu na prethodne godine, pres-konferenciju je ove godine, zbog epidemiološke situacije i poštivanja obavezujućih mjera, realizovala Federalna novinska agencija (Fena) u direktnom prenosu na svom YouTube kanalu.

Ugovori o djelu ‘koštali’ su FBiH čak 64,5 miliona KM manje prikupljenih prihoda

Kada je riječ o ugovorima o djelu, u prošloj godini je u Federaciji BiH bilo ukupno 64.830 osoba koje su radile na ugovoru o djelu, a koje su ostvarile dohodak od 196,8 miliona KM, na koje su plaćeni porezi i doprinosi od oko 30,7 miliona KM.
Da je u ovim slučajevima bila riječ o ugovorima o radu, Isović kaže kako bi obračun poreza i doprinosa iznosio više od 95,2 miliona KM, što je razlika od više od 64,5 miliona KM.
Govoreći o prosječnoj plati u Federaciji BiH, Isović je kazao da je ona u 2021. godini porasla za 166 KM ili za 19,93 posto.

Broj fiskalnih uređaja u 2021. u odnosu na 2014. je povećan za 3,38 puta 

Direktor Porezne uprave rekao je da je u 2021. godini porastao i broj fiskalnih uređaja u Federaciji BiH i to za 3,38 puta ili za 63.285 fiskalnih uređaja više nego 2014. godine. U odnosu na 2020. godinu lani je bilo (89.892 fiskalnih uređaja) što je za 4.340 uređaja ili 5,1 posto više nego godinu ranije.