Novi Grad Sarajevo će sufinansirati troškove poslovanja za još 45 obrtnika

0
808
Efendić i Dedović: Općina Novi Grad i dalje će biti podrška početnicima u biznisu

Sa još 45 novoregistriranih obrtnika sa područja općine Novi Grad Sarajevo potpisani su ugovori za sufinansiranje troškova njihovog poslovanja.
Sufinansiranje troškova poslovanja početnika u biznisu, provodi se već tri godine, a kroz ovaj vid podrške razvoju privrede, zaposleno je više od 400 osoba. Općina Novi Grad Sarajevo nastoji da pomogne stanovnicima, koji žele da sami sebi osiguraju radno mjesto, registrovanjem obrtničke, ugostiteljske ili druge vrste djelatnosti, sufinasiranjem troškova u iznosu od oko 5.500 KM tokom dvije godine.
Općinski načelnik Semir Efendić kazao je da je ovo jedna od mjera koju rade zadnje tri godine te da je mnogo ljudi koji su uspjeli u poslu.
“Objavom podataka Poreske uprave FBiH koja vodi evidenciju o broju zaposlenih po općinama i gradovima u FBiH, po mjestu prebivališta i sjedištu poslodavca, 12.12.2021. godine Općina Novi Grad po broju zaposlenih po mjestu prebivališta prešla je 41.000, što je daleko najviše od svih općina i gradova u FBiH. Sljedeći je grad Tuzla sa 32.000 zaposlenih. Kada se ovaj podatak uporedi sa podacima iz 2012. godine, godišnji rast zaposlenih u općini Novi Grad je 1.000 osoba”, naveo je načelnik Efendić.
Emir Dedović, pomoćnik načelnika za privredu i finansije, kazao je da Općina Novi Grad već pet godina radi aktivno na određenim mjerama kada je u pitanju zapošljavanje, samozapošljavanje i podrška privredi.
“Smatramo da je važno da potaknemo one koji sami sebi kreiraju radno mjesto. Drago nam je da imamo punu salu različitih djelatnosti, različitih zanimanja i sfera interesovanja. Nadam se da ćemo sa novim generacijama imati više hrabrosti da se odlučujemo na nove korake”, rekao je Dedović prisutnim potpisnicima ugovora.