FBiH: Porezni prihodi i doprinosi u prvih šest mjeseci porasli 10,5%, na 3,8 milijardi KM

0
305
Uplaćeno 1,28 miliona KM za 4.209 korisnika stalne novčane pomoći

Vlada FBiH danas je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije BiH za juni i za prvih šest mjeseci 2021. godine.
U junu ove godine ukupan nivo mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosio je 727,2 miliona KM, što je za 33,3% više u usporedbi sa istim mjesecom prošle godine. U prvih šest mjeseci 2021. godine, ukupni prihodi po osnovu ovih kategorija iznosili su 3.826,3 miliona KM i za 10,5% su veći u odnosu na isti period prošle godine. Uporedujući s naplatom u prvoj polovini 2019. godine, periodom prije pojave pandemije, ukupno ostvarenje u istom periodu 2021. godini veće je za 3,5% ili za 128,8 miliona KM, a pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je skoro kod svake obuhvaćene kategorije prihoda.
Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u Federaciji BiH, u junu 2021. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 297,2 miliona KM, što je za 57,2% više u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Na nivou kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 1.365,2 miliona KM i veći su za 11,8% u odnosu na isti period 2020. godine.
Poredeći šestomjesečne prihode od indirektnih poreza u ovoj godini s prvih šest mjeseci 2019. godine bilježi se pozitivan trend s rastom od dva posto.
Kada je riječ o prihodima od direktnih poreza, ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji FBiH u junu 2021. iznosili su 28,9 miliona KM i veći su za 8,5% u odnosu na isti mjesec 2020. godine. U prvoj polovini 2021. ukupno naplaćeni prihodi po ovoj osnovi iznosili su 212,3 miliona KM i veći su za 14,7 posto.
Prihodi od poreza na dohodak u junu 2021. naplaćeni su u ukupnom iznosu od 38,9 miliona KM i veći su za 18,1% u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Na polugodišnjem nivou, ovi prihodi iznose 227,6 miliona KM i u usporedbi sa istim periodom 2020. godine veći su za 12,3 posto.
Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u junu 2021. iznosila je 336,3 miliona KM i veća je za 23,4% u poređenju s junom prošle godine. Ukupno naplaćeni doprinosi za prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 1.868,7 miliona KM i veći su za 9,2% u odnosu na isti period 2020. godine.
U poređenju sa ostvarenjem iz istog perioda 2019. godine kumulativna naplata doprinosa u ovoj godini veća je za 4,7 posto.