Za granični prelaz Osoje milion KM

0
307
Novi GP Osoje – Posušje imat će više prometnih traka

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH, danas je donijelo izmjenu Odluke o odobravanju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prelaza Doljani i Odluku o odobravanju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prelaza Osoje (Posušje).
Odlukama je definisano da se višegodišnji projekat izgradnje i opremanja graničnog prelaza Doljani umanji za jedan milion KM, a ova sredstva biće preusmjerena za realizaciju Projekta izgradnje i opremanja graničnog prelaza Osoja.