Nastavak izgradnje saobraćajnice sa tramvajskim pojasom Ilidža-Hrasnica

0
411
Memić i Hadžiahmetović potpisali ugovor o izmještanju vodovodnih instalacija

Sporazum o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji radova na izmještanju vodovodnih instalacija u dijelovima ulica Dr. Halid bega Hrasnice i Put Famosa, vezano za izgradnju kružnog toka u Hrasnici, na saobraćajnici Ilidža – Hrasnica sa tramvajskim pojasom, potpisan je danas u Općini Ilidža.
Sporazum su potpisali načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić i direktor KJKP Vodovod i kanalizacija (ViK) Enver Hadžiahmetović. Izmještanje vodovodnih cijevi promjera 200 i 400 milmetara na ovom lokalitetu u narednom periodu rješit će se sa ViK-om. Vrijednost izmještanja vodovodnih instalacija definisano sporazumom je 35.000 KM.
Općina Ilidža je u ovoj budžetskoj godini planirala nastavak izgradnje saobraćajnice sa tramvajskim pojasom Ilidža – Hrasnica i to izgradnju kružnog toka u Hrasnici i nastavak prema Famosu sa dva kolovoza u dužini 130 metara, te dalje preusmjeravanje u jedan kolovoz. Za izvođača radova izabrana je firma Mevludin Commerc. Iznos ugovorenih radova je 1.518.778,39 KM, saopćeno je iz press-službe Općine Ilidža.
Početak izvođenja radova uslovljen je izmještanjem instalacija van tramvajskog i saobraćajnog pojasa. Izmještanje gasovoda (čeličnih i plastičnih cijevi sa katodnom zaštitom) urađen je sa Sarajevogasom.
U toku izvođenja radova dogovoreno je i izmještanje ostalih instalacija koju će uraditi Elektrodistribucija i BH Telekom.