FBiH: Potrošačke cijene u februaru bez promjene, godišnja inflacija 0,5%

0
511
Cijene hrane i bezalkoholnih napitaka u aprilu porasle su za 5,6 posto

Potrošačke cijene u februaru 2020. godine, u prosjeku se nisu mijenjale u odnosu na prethodni mjesec, saopćeno je iz Zavoda za statistiku Federacije BiH.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića za 0,6%, Restorani i hoteli za 0,5% i Zdravstvo za 0,3%.
Cijene su niže u odjeljcima: Odjeća i obuća za 1,1%, Ostala dobra i usluge za 0,6%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i Prijevoz za po 0,4% i Rekreacija i kultura za 0,1%.
U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale u ovom mjesecu.
U februaru 2020. godine u odnosu na februar prošle godine, cijene su više za 0,5% (godišnja inflacija).