FBiH: Prosječna neto plata u septembru 998 KM, niža 1,1% u odnosu na august

0
270
Na godišnjem nivou, prosječna neto plata u julu 2022. nominalno je porasla 12,8% a realno je niža za 4,1%

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Federaciji BiH u septembru 2021. iznosila je 998 KM i nominalno je niža za 0,2%, a realno za 1,1%, u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna neto plata u septembru 2021. nominalno je viša za 3,9% a realno za 0,7%.
Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 u septembru u odnosu na august 2021. godine pokazuje da je najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno u djelatnosti Obrazovanje za 3,5% a broj zaposlenih se povećao za 17,4%,
zatim u djelatnosti Stručne, naučne i tehničke djelatnosti za 2,4% a broj zaposlenih se povećao za 1,8%.
U isto vrijeme najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti Poslovanje nekretninama za 7,9% a broj zaposlenih se smanjio za 3,1%, zatim u Ostalim uslužnim djelatnostima za 5,5% a broj zaposlenih se smanjio za 0,3%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, najviše prosječne neto plate u septembru 2021, imali su zaposleni u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u iznosu od 1.712 KM, zatim u Finansijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.662 KM te u djelatnosti Informacije i komunikacije u iznosu od 1.482 KM.
Najniže prosječne neto plate u septembru imali su radnici u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) u iznosu od 567 KM.
Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za septembar 2021. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.543 KM i nominalno je niža za 0,3%, a realno za 1,2% u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za septembar 2021. godine nominalno je viša za 4,3% a realno za 1,1%.