FBiH: Rast industrijske proizvodnje u augustu za 0,2%

0
524
Na domaćem tržištu zabilјežen je pad prometa industrije za 2,5%, a na stranom tržištu rast za 3,6%

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u augustu u odnosu na juli 2022. godine veća je za 0,2%, dok je u odnosu na august prošle godine veća za 0,6%.
Prema GIG agregatima, u augustu u odnosu na juli 2022. godine, Kapitalni proizvodi veći su za 6,8%, Intermedijarni proizvodi veći su za 0,9% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 0,7%. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 10,9% i Energija je manja za 4,9%.
Na godišnjem nivou, u augustu 2022. u odnosu na isti mjesec lani, Kapitalni proizvodi veći su za 21,8%. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 14,3%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 3,7%, Energija je manja za 3,3% i Intermedijarni proizvodi su manji za 0,4%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema područjima KD BiH 2010. industrijska proizvodnja u augustu u odnosu na juli 2022. godine u Vađenju ruda i kamena veća je za 2,7%, u Prerađivačkoj industriji veća je za 1,2%. U Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 6,8%.
Na godišnjem nivou, u augustu 2022. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja u Vađenju ruda i kamena veća je za 2,8%, u Prerađivačkoj industriji veća je za 1,4%. U snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 6,3%.