FBiH: Rast industrijske proizvodnje u julu za 1,4%, godišnji pad 7,2%

0
300
Cijene su najviše porasle u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 2,5%

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u julu u odnosu na juni 2020. godine veća je za 1,4%, dok je u odnosu na juli 2019. godine manja za 7,2%.
Prema GIG agregatima, u julu u odnosu na juni 2020. godine, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,3%, Kapitalni proizvodi veći su za 8,7% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 0,3%. Intermedijarni proizvodi manji su za 1,1% i Energija je manja za 0,7%.
Na godišnjem nivou, u julu 2020. u odnosu na isti mjesec lani, Kapitalni proizvodi veći su za 2,5%. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 14,7%, Energija je manja za 12,1%, Intermedijarni proizvodi manji su za 8,1% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 7,2%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema područjima, industrijska proizvodnja u julu u odnosu na juni 2020. godine, u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom veća je za 3,9%, u Prerađivačkoj industriji veća je za 2,5%. U Vađenju ruda i kamena je manja je za 6,9%.
Na godišnjem nivou, u julu 2020. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 11,8%, u Vađenju ruda i kamena manja je za 7,7% i u Prerađivačkoj industriji manja je za 6,2%.