FBiH: U decembru smanjena proizvodnja struje, uglja i lignita, a porasla koksa

0
322
U decembru 2021. povećana proizvodnja električne energije, a smanjen iskop uglja, lignita i koksa

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u decembru 2020. godine iznosila je 942 GWh, a u istom mjesecu 2019. godine iznosila je 1.019 GWh, što je na godišnjem nivou pad za 7,6%.
Od toga su termoelektrane proizvele 556 GWh a hidroelektrane 386 GWh, dok su godinu ranije TE proizvele 434 GWh a HE 585 GWh, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u decembru 2020. godine iznosila je 342.575 tona, dok je u istom mjesecu 2019. godine proizvodnja iznosila 409.398 tona, što je na godišnjem nivou pad za 16,3%.
Proizvodnja lignita u FBiH u decembru 2020. godine iznosila je 141.634 tona, a u istom mjesecu 2019. godine iznosila je 168.151 tona, što je godišnji pad za 15,8%.
Proizvodnja koksa u decembru 2020. godine iznosila je 79.895 tona, a u istom mjesecu 2019. godine iznosila je 72.363 tona, što je na godišnjem nivou rast od 10,4%.