FBiH: U prvom kvartalu zaključeno 97 ugovora o faktoringu vrijednih 38,3 miliona KM

0
858

U Federaciji BiH je u prvom kvartalu 2021. godine zaključeno 97 ugovora o faktoringu ukupne nominalne vrijednosti otkupljenih novčanih potraživanja u iznosu od 38,3 miliona KM.
U odnosu na broj zaključenih ugovora o faktoringu u istom periodu prošle godine, zabilježeno je smanjenje broja zaključenih ugovora za 34, dok je nominalna vrijednost otkupljenih novčanih potraživanja i plaćenih kupčevih obaveza prema dobavljaču povećana za 7,6 miliona KM ili 24,9% u odnosu na isti period prethodne godine.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa na nivou faktoring sistema u FBiH zaključno sa krajem marta 2021. godinu iznose 0,4 miliona KM, i veći su za 5 posto u poređenju s istim periodom 2020. godine.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, u prvom kvartalu 2021. godine poslove faktoringa u Federaciji BiH obavljale su tri komercijalne banke, koje su članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU.