FBiH: Željeznicama u 2018. prevezeno 413 hiljada putnika, porast za 16,4 posto

0
799
U narednih sedam dana besplatna vožnja vozom na relaciji Sarajevo-Pazarić-Sarajevo

U željezničkom putničkom prijevozu u cijeloj 2018. godini prevezeno ukupno 413 hiljada putnika što je u odnosu na godinu ranije povećanje za 16,4 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U 2018. ostvareno je i oko 30,4 miliona putničkih kilometara (u unutrašnjem prijevozu blizu 30,1 milion km) što je porast od 39,2 posto na godišnjem nivou.
U željezničkom teretnom prijevozu u 2018. godini prevezeno je ukupno 8,9 miliona tona robe, a ostvareno je 806,7 miliona tonskih kilometara, što je u odnosu na 2017. više za 2,5 posto tona prevezene robe i više za 10,5 posto tonskih kilometara.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u željezničkom putničkom prijevozu u četvrtom kvartalu (oktobar-decembar) 2018. godine prevezeno je oko 101,5 hiljada putnika i ostvareno nešto više od 7,3 miliona putničkih kilometara.
U odnosu na isti period 2017. godine prevezenih putnika je manje za 2,6 posto, dok su ostvareni putnički kilometri povećani za 15,2 posto. Od toga, u unutrašnjem putničkom prijevozu broj prevezenih putnika manji je za 2,6 posto, a ostvareni putnički kilometri veći su za 15,2 posto u odnosu na četvrti kvartal 2017. godine.
U željezničkom teretnom prijevozu u četvrtom kvartalu 2018. godine prevezeno je 2,4 miliona tona robe, a ostvareno je oko 231,2 miliona tonskih kilometara, što je u odnosu na isti period 2017. više za 4,6 posto tona prevezene robe i više za 24,3 posto tonskih kilometara.
Od toga, u unutrašnjem teretnom prijevozu prevezeno je manje za 2,9 posto tona robe, a ostvareni tonski kilometri veći su za 12,1 posto u odnosu na četvrti kvartal 2017. godine.
U međunarodnom teretnom prijevozu u četvrtom tromjesečju 2018. prevezeno je više za 20 posto tona robe, a ostvareni tonski kilometri veći su za 28,6 posto u odnosu na isti period 2017. godine.