Federalna vlada naložila inspekcijski nadzor u Zaštitnom fondu FBiH

0
1051
Zaštitni fond FBiH osnovan je u julu 2005. godine

Nakon što je danas razmotrila i prihvatila informaciju Agencije za nadzor osiguranja FBiH o Zaštitnom fondu FBiH, Vlada Federacije BiH je zadužila Finansijsku policiju FBiH i Federalnu uprava za inspekcijske poslove da hitno i u skladu s nadležnostima, izvrše inspekcijski nadzor u ovom fondu. O nalazu nakon izvršenog nadzora dužni su informirati Vladu BiH.
Kako je obrazloženo, direktor Zaštitnog fonda FBiH je u nekoliko navrata odbio zahtjev Agencije za nadzor osiguranja FBiH i Upravnog odbora samog Fonda za provođenje nadzora u ovoj instituciji.
Inače, nadležnost Zaštitnog fonda je pokrivanje šteta koje pretrpe žrtve saobraćajnih nezgoda, koje ne mogu biti nadoknađene sistemom obaveznog osiguranja od odgovornosti ako je osoba koja je odgovorna za nezgodu nepoznata ili je nezgodu prouzročilo neosigurano vozilo, kao i štete kada je društvu oduzeto odobrenje za rad i pokrenut postupak posebne likvidacije.