FERK donio odluku o referentnoj cijeni električne energije

0
370
Največi pad prometa zabiljećen je kod Energije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK) na današnjoj sjednici donijela je odluku prema kojoj referentna cijena električne energije iznosi 0,112211 KM/kWh (11,2211 feninga/kWh).
Riječ je o otkupnoj cijeni električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju čija se proizvodnja ne potiče i koristi se za utvrđivanje naknada koje se plaćaju za obnovljive izvore energije (OIE).
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. septembra 2020. godine, saopćeno je iz FERK-a.
Nakon utvrđene referentne cijene FERK je pripremio izračun i tarifnih koeficijenata, odnosno zajamčenih otkupnih cijena električne energije, s obzirom da se zajamčene otkupne cijene izračunavaju tako da se odgovarajući tarifni koeficijenti pomnože s referentnom cijenom.
Saglasnost na zajamčene otkupne cijene električne energije, pripremljene od FERK-a, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije daje Vlada Federacije BiH.