Fiskalno vijeće BiH nije postiglo saglasnost o Pismu namjere sa MMF-om

0
354
Tegeltija je putem video-linka održao 5. sjednicu Fiskalnog vijeća BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija održao je danas, putem video-linka, 5. sjednicu Fiskalnog vijeća BiH na kojoj je razmatrano Pismo namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), kojim BiH traži sklapanje novog aranžmana sa ovom finansijskom institucijom.
Na sjednici, kojoj su prisustvovali i predstavnici MMF-a, nije postignuta saglasnost o tekstu Pisma namjere.
Fiskalno vijeće BiH je zaključio da do kraja sedmice budu održane dodatne konsultacije između entiteta, Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća i MMF-a o ključnim pitanjima u vezi sa Pismom namjere.
Naredna sjednica Fiskalnog vijeća BiH sazvana je za 11. decembar 2020. godine.