Godišnji sastanak Odbora guvernera EBRD-a u Sarajevu 2019.

0
1438
Prema novoj procjeni EBRD-a, bruto domaći proizvod BiH bi ove godine trebao porasti za 4,5 posto

Godišnji sastanak Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj bit će održan u maju 2019. godine u Sarajevu, navodi se u Informaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o poduzetim i planiranim aktivnostima u vezi s održavanjem ovog sastanka koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.
Održavanje ove konferencije u Bosni i Hercegovini inicirao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a konferencija će uz guvernere EBRD-a iz cijelog svijeta okupiti i veliki broj poslovnih ljudi.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će za narednu sjednicu pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog odluke o imenovanju koordinatora aktivnosti i interresorne radne grupe za praćenje aktivnosti i koordinaciju Godišnjeg sastanka Odbora guvernera EBRD-a u Sarajevu.