Iskopano više od jednog kilometra glavne tunelske cijevi tunela Hranjen

0
472
Tunel Hranjen je najzahtjevniji projekat na djelu buduće brze ceste Goražde - Sarajevo

Tunel Hranjen dužine 5,5 km je najduži cestovni tunel u Bosni i Hercegovini. Njegovim probijanjem cestovna udaljenost će se skratiti sa sadašnjih 96 km na 56 km, tako da će vožnja između Sarajeva i Goražda trajati svega 45 minuta, umjesto dosadašnjih sat i po.
“Radovi u tunelu izvode se kontinuirano na iskopu i ugradnji primarne podgrade, do sada je iskopano i podgrađeno 1150 metara glavne tunelske cijevi i 950 metara servisne tunelske cijevi, kaže Samir Pirić, inžinjer za građenje JP Autoceste FBiH.
Brza cesta Sarajevo – Goražde gradi se u dvije faze. U prvoj fazi izgradnje izvode se radovi na dvije tunelske cijevi tunela Hranjen. Izgradnjom prve etape tunela Hranjen, glavna tunelska cijev za dvosmjerni saobraćaj imat će finalnu tunelsku oblogu od monolitnog betona, dok će druga – servisna cijev, tokom prve etape biti s primarnom podgradom od mlaznog betona. Tunel Hranjen gradi se po načinima Nove austrijske tunelske metode (NATM).

Ing. Pirić: Tunel Hranjen gradi se po načinima Nove austrijske tunelske metode

Druga faza izgradnje je ostatak brze ceste u dužini od 14 kilometara i trenutno se nalazi u fazi izradi projektne dokumentacije. Izrada projektne dokumentacije je povjerena projektantskim kućama IPSA Institutu i Design & QC. Realizacija tog dijela ugovora bi trebala biti završena do kraja 2021. godine, samim tim početak radova na ostatku otvorene trase bi trebao da počne u 2022. godini, pojašnjava Pirić.