Iz Njemačke bi se moglo vratiti 4.000 državljana BiH

0
2485
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Informaciju o prihvatu i integraciji bh. državljana koji se vraćaju u BiH po osnovu Sporazuma o readmisiji u 2016. godini u kojoj se navodi da postoji dobra saradnja nadležnih institucija na svim nivoima u ovoj oblasti.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u završnoj je fazi pripreme projekta ‘Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji’ – faza 3, koji će ojačati sposobnost institucija BiH da odgovore na ubrzanu dinamiku prihvata bh. državljana koji se vraćaju po ovom osnovu.
Prema ovoj informaciji, 1.939 osoba u prošloj godini vraćeno je u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji, što je značajno povećanje u odnosu na raniji period.
Najveći broj povratnika u Federaciji BiH registriran je na području Tuzle (155), Sarajeva (79), Zenice (34), Visokog (20), Zavidovića (18), Živinica (18), Banovića (17), Travnika (14), dok je na području Republike Srpske najveći broj povrataka registriran na području Bijeljine (39) i Zvornika (30).
Zbog trenutne migrantske krize u Evropi, samo iz Njemačke postoje najave za povratkom oko 4.000 državljana BiH kojima je odbijen zahtjev za azil.