Kreditni rejting BiH neće biti smanjen, nema povećanja kamatnih stopa

0
2410
Članstvo u IORWG doprinijeće jačanju kapaciteta upravljanja operativnim rizikom u Centralnoj banci BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici upoznato je s Analizom održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom.
Analizu je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora uz tehničku pomoć Svjetske banke, koristeći metodologiju koju je razvio Međunarodni monetarni fond.
Ova analiza pretpostavlja da kreditni rejting BiH neće biti snižen u srednjoročnom periodu te da neće biti značajnijih povećanja referentnih kamatnih stopa i valutnih kurseva. Očekuje se da će Centralna banka BiH nastaviti da održava monetarnu stabilnost u skladu s aranžmanom valutnog odbora, prema odredbama Zakona o Centralnoj banci BiH te da neće biti značajnijih kašnjenja u implementaciji projekata koji se finansiraju ili se planiraju finansirati iz vanjskih izvora.
Analiza daje ocjenu postojećeg stanja javne zaduženosti BiH i daje projekciju njenog razvoja u budućnosti, te definira glavne rizike koji mogu utjecati na održivost duga u srednjoročnom periodu.