Izmjenama Budžeta FBiH za 2019. najviše novca planirano za putnu infrastrukturu

0
638
Sjedniva Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH, kako bi bila osigurana sredstva za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih obitelji u ukupnom iznosu od 25 miliona KM u 2019. godini.
Istovremeno, Vlada je pozvala oba doma Parlamenta FBiH da održe hitne sjednice, usvoje predložene izmjene i dopune Budžeta FBiH.
Sukladno zaključcima Vlade FBiH, planirano je da 15 od 40 miliona KM, predviđenih u Budžetu FBiH za 2019. na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, bude preraspodijeljeno na Ministarstvo za pitanja boraca i invalida Domovinskog rata. Nedostajućih 10 miliona KM osigurano je unutarnjom preraspodjelom u okviru ovog ministarstva.
Za izmirenje obaveza iz radnog odnosa po sudskim odlukama u cijelosti (glavnica, zatezna kamata i troškovi postupka) planirano je osam miliona KM, dok je 17 miliona KM predviđeno za izmirenje obaveza po osnovu vansudskih nagodbi.
Predloženim izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. planirana su sredstva za izgradnju putne infrastrukture (autoceste, brze ceste), od čega se 151,5 miliona KM odnosi na povrat sredstava u Budžet FBiH na poseban račun za upravljanje razvojnim sredstvima u okviru Jedinstvenog računa trezora, na osnovu zaključka Vlade FBiH od 20.6.2019. godine.
Na istom podračunu će biti alocirana sredstva iz tzv. klirinškog duga od 107 miliona KM, koja su ostala neutrošena u Budžetu FBiH za 2018. godinu, iz kojih će biti finansirani projekti izgradnje brze ceste Lašva – Nević polje, izgradnja Južne obilaznice Mostara i drugi projekti.
Također, planirana su i dodatna sredstva za izgradnju putne infrastrukture u iznosu od 45 miliona KM, a odnose se na dividendu JP Elektroprivreda BiH i očekuje se da budu uplaćena u narednom periodu. Ova sredstva će biti korištena za izgradnju tunela Hranjen prema Goraždu.
U skladu sa Zaključkom Vlade FBiH, planirana su i dva miliona KM za nastavak izgradnje aerodroma u Bihaću. Riječ je, također, o neutrošenim sredstvima u Budžetu FBiH za 2018. godinu.
Inače, Budžetom FBiH za 2019. godinu je za projekte unapređenja avioprometa već osigurano 3,5 miliona KM, te će taj iznos, zajedno s dva miliona maraka, dostići iznos od 5,5 miliona KM namijenjenih ovom projektu.
Inače, Prijedlog izmjena i dopuna iznosi 2.701.845.731 KM, što je za 48 miliona KM ili 1,8 posto više u odnosu na Budžet FBiH za 2019. godinu.
Sukladno predloženim promjenama, Parlamentu FBiH je upućen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu.