Izmjene Zakona o leasingu u FBiH: Usaglašavanje odredbi nadzora i kupoprodaje plasmana

0
2501
Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o leasingu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, s ciljem njegovog usaglašavanja s novim Zakonom o bankama, Zakonom o Agenciji za bankarstvo i Zakonom o faktoringu, odnosno do usaglašavanja odredbi koje se tiču kupoprodaje plasmana i nadzora.
Novim rješenjima je obuhvaćeno i utvrđivanje nadzora nad bankama u slučaju da pružaju usluge finansijskog leasinga.
U praksi se, također, ukazala potreba za izmjenom odredbe u Zakonu o leasingu koja regulira raskid ugovora. Naime, jasnija definicija omogućava korisnicima leasinga ispravno razumijevanje njihovih prava nakon raskida ugovora.
U važećem Zakonu nisu bile predviđene prekršajne odredbe za nepostupanje koje se odnose na povjerljive podatke kojima je definirano njihovo prikupljanje, obrada, čuvanje, dostavljanje i upotreba povjerljivih podataka, pa izmjene i dopune reguliraju prekršaj u slučaju kršenja odredbe i propisuju visinu novčane kazne.
Izmjenama i dopunama Zakona o leasingu je, također, omogućeno leasing društvima osnivanje profesionalnog udruženja.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here