Kanton Sarajevo potpisao ugovor o dodjeli sredstava iz Budžeta FBiH

Sarajevski kanton će dobiti oko 36,18 miliona KM finansijske pomoći iz Budžeta Federacije BiH

0
191
Ugovor je uime Kantona Sarajevo potpisao premijer Forto a u ime Vlade FBiH ministrica Milićević

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu jutros je potpisan ugovor o dodjeli sredstava Kantonu Sarajevo iz Budžeta FBiH za ovu godinu. Riječ je o dodjeli finansijske pomoći Vlade FBiH kantonu za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.
Ugovor je potpisan u skladu sa odlukom Vlade FBiH o raspodjeli sredstava kantonima u iznosu od 200 miliona KM, od kojim Sarajevskom kantonu pripada 36.178.423 KM.
Ugovor je uime Kantona Sarajevo potpisao premijer ovog kantona Edin Forto i, u ime Vlade Federacije BiH zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, a uz prisutstvo premijera Federacije BiH Fadila Novalića. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar finansija Kantona Sarajevo Davor Čičić
Odluka Vlade FBiH o raspodjeli sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni donesena je 26. maja, a ugovori o dodjeli sredstava sa ostalim kantonima potpisani su 10. juna ove godine, a na potpisivanje se nije bio odazvao jedino Kanton Sarajevo. Početkom ove sedmice Federalna vlada je uplatila sredstava kantonima iz Budžeta FBiH za 2022. godinu.
Prema riječima federalne ministrice finansija uskoro će biti upućen i nalog za uplatu sredstava Kantonu Sarajevo iz Budžeta FBiH za 2022. godinu jer su se za to stekli uslovi nakon današnjeg potpisivanja ugovora.