Kantonima preporučeno da u skladu sa covid-situacijom uvedu pravilo VPT

0
199
Drive-in puktovi za testiranje JU Dom zdravlja KS se stavljaju van funkcije

Vlada FBiH razmatrala je danas informaciju o epidemiološkoj situaciji u Federaciji na dan 13. decembra, kao i naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 16.12.2021. godine.
Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu/općini. Preporučuje se vladama kantona, da u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, uvedu Pravilo vakcinisan, prebolio, testiran (VPT).
U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u 49. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen blagi pad sedmičnih indikatora, osim ukupnog broja hospitaliziranih pacijenata. Na bolničkom liječenju trenutno je 571 oboljelih od Covid-19, od kojih je 34 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Od ukupnog broja hospitaliziranih, 87,2 posto su nevakcinisani i nepotpuno vakcinisani. U protekloj sedmici zabilježeno je 108 smrtnih slučajeva zbog Covid-19.
Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 103,5 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Posavskom, Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnoherecegovačkom kantonu.
Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 1.017.625 vakcina protiv Covid-19, od čega se na prvu dozu odnosi 530.346 (29,45 posto), na drugu 473.657 (26,30 posto), te na treću 13.622 (0,76 posto).