Klimatski i okolišni rizici i njihov utjecaj na poslovanje banaka u BiH

0
498
Održan seminar o klimatskim i okolišnim rizicima te njihov utjecaj na poslovanje banaka u BiH

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) danas je u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom KPMG uspješno organizovalo seminar na temu ‘Klimatskih i okolišnih rizika i njihovog utjecaja na poslovanje banaka u BiH’ kako bi se lokalni bankarski sektor upoznao sa nadolazećim standardima u segmentu klimatskih i okolišnih rizika te pripremio za primjenu ovih standarda na lokalnom nivou.
Seminaru je prisustvovalo 30 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora i međunarodnih donatora.
”Svjedoci smo izražene pojave klimatskih promjena kroz sve učestalije prirodne katastrofe, rast prosječne temperature, koncentracije atmosferskih gasova i drugih pojava koje ozbiljno prijete našoj životnoj sredini. Iako je preko 195 država uvidjelo potrebu za hitnim akcijama i ciljevima kroz okvirne konvencije i međunarodne, obavezujuće sporazume, bez uključenja relevantnih regulatora, finansijskog sektora, kao i svih privrednih aktera neće biti moguće realizovati zacrtane ciljeve održivog razvoja. Jasno je da sve ovo dovodi banke do potrebe da postanu aktivni protagonisti smanjenja aktivnosti koje utiču negativno na životnu okolinu. Između ostalog, ovo podrazumijeva ponovno sagledavanje poslovnih strategija, apetita za rizik, modela, politika, kao i procesa kojima upravljaju rizicima. Obzirom da će predmetna tema biti kontinuirano aktuelna i prioritetna, Udruženje će je uz podršku renomiranih stručnjaka iz ove oblasti nastaviti obrađivati i u narednim godinama, te na taj način pomoći finansijskom sektoru i državi da ostvari zacrtane i preuzete ciljeve održivog razvoja“, izjavio je Igor Jokić, predsjednik UPRMBiH.
”Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH je u 2021. godini održalo šest edukativnih sesija iz oblasti procesa interne procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti, utjecaja Covid-19 na poslovanje banaka, minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive rezerve, indikacija reforme kamatnih stopa i internog upravljanja kako bi pripremili lokalni bankarski i finansijski sektor za primjenu zahtjeva iz EU u 2022. Naše udruženje planira nastaviti sa aktivnostima edukacije i certifikacije rizik menadžera u BiH kako bi u što skorijoj budućnosti BiH postala regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama“, izjavio je Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH.