Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH produžen na 12 mjeseci

0
436
Kurtović sa predstavnicima kantona potpisao sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, zajedno sa premijerima i predstavnicima ostalih kantona u Federaciji BiH, potpisao je danas Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.
Sporazum je sa predstavnicima kantona potpisao predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović.
Primjena Kolektivnog ugovora produžena je na period od 12 mjeseci.
Kako je istaknuto, Samostalni sindikat je blagovremeno dostavio prijedlog ovog sporazuma na razmatranje i usvajanje Vladi FBiH i vladama kantona.
Po riječima predsjednice Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija KS Višnje Ljubijankić, Kanton Sarajevo je, u okviru propisanih procedura, pribavio neophodne saglasnosti i odluke o prihvatanju ovog sporazuma i od Grada Sarajevo i svih općina u Kantonu, kao i ovlaštenja da premijer KS potpiše ovaj sporazum u njihovo ime.