Kreditno zaduženje od 180 miliona eura kod EBRD-a za tri dionice na Koridoru 5c

0
746
Potpisan ugovor o novom kreditu EBRD-a od 180 miliona eura za Koridor 5C

Na sjednici Vlade Federacije BiH danas su pokrenute inicijative da se za poddionicu Poprikuše – Nemila autoceste na Koridoru 5c osiguraju kreditna sredstva kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 70 miliona eura, za poddionicu Tarčin – Ivan (tunel Ivan) do 50 miliona eura i za poddionicu Mostar Jug – Kvanj do 60 miliona eura.
Informacije o kreditima su prihvaćene kao osnova za vođenje pregovora.
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovim kreditnim zaduženjima će biti JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here