KS: Objavljen javni poziv za dodjelu 2,57 miliona KM za projekte u oblasti šumarstva

0
335
Planirana sredstva za realizaciju projekata po javnom pozivu iznose 2,57 miliona KM

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je danas javni poziv za za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva s pozicije Ministarstva privrede – Uprave za šumarstvo iz Budžeta KS za 2021. godinu.
Pravo prijave na ovaj javni poziv ostvaruje KJP Sarajevo-šume za projekte koje planira realizirati u šumama i na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu koje im je dodijeljeno na upravljanje, te fizička lica s područja Kantona Sarajevo koja planiraju realizirati projekte pošumljavanja šumskih goleti, popunjavanje šumskih kultura i zaštite šuma od štetnih šumskih insekata i biljnih bolesti na šumskom zemljištu koje je u njihovom privatnom vlasništvu.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju projekata po ovom javnom pozivu iznose 2.570.059,66 KM, a rok za prijavu projekata je 30 dana od dana objave javnog poziva u dnevnim novinama i stranici Ministarstva privrede KS.
Tekst javnog poziva i prateći prilozi dostupni su na ovom linku