KS: Za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata 500.000 KM

0
161
Ministrica Melika Husić Mehmedović potpisala 21 ugovor sa predstavnicima visokoškolskih i naučnih ustanova

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade izdvojilo je sredstva u iznosu od 500.000 KM za sufinansiranje naučnoistraživačkih, odnosno umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata u Kantonu Sarajevo.
Ovim povodom, reorna ministrica prof. dr Melika Husić Mehmedović potpisala je 21 ugovor sa predstavnicima javnih i privatnih visokoškolskih i naučnih ustanova. Svim dobitnicima sredstava je čestitala i zaželila im puno uspjeha u radu, kvalitetne naučne rezultate i objave radova.
Ministrica je poručila da su sredstva za podršku razvoja nauke i istraživačkog rada u Kantonu Sarajevo planirana u Budžetu Ministarstva za 2021. godinu u iznosu od tri miliona. To je do sada, po njenim riječima, najveći obezbijeđeni iznos za programe nauke, a bit će realizovan putem javnog poziva koji će se objaviti u aprilu mjesecu.
Imajući u vidu činjenicu da je naučnoistraživačka djelatnost od posebnog društvenog interesa za Kanton Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, je u ime Vlade, preuzelo obavezu ispunjenja finansiranja projekata prema Odluci o konačnoj rang listi dobitnika sredstava od 29.12.2020. godine.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here