Mastercard istraživanje: Polovina Evropljana želi svoju banku zamijeniti online bankom

0
1264
Evropski potrošači vjeruju da će proces digitalizacije u finansijskoj industriji utjecati na poslovnice banaka

Istraživanje koje je kompanija Mastercard provela u 11 evropskih zemalja pokazuje kako je lojalnost potrošača kad je riječ o njihovim sadašnjim bankama relativno niska. Tako u Njemačkoj 27 posto ispitanika razmišlja o napuštanju banke u narednih 12 mjeseci, dok su Holanđani najvjerniji korisnici bankarskih usluga – samo sedam posto njih razmišlja o promjeni banke, a 52 posto je sigurno da želi ostati u svojoj banci.
Istovremeno, gotovo polovina ispitanika (49%) razmišlja o zamjeni svoje banke online bankom, a predvodnici su Nijemci i Mađari (58%) te Francuzi (57%). Kad je riječ o motivima, 43 posto ispitanika želi digitalizirana bankarska rješenja jer su praktična, dok 39 posto njih ističe sigurnost kao najveću prednost.
Evropski potrošači vjeruju da će proces digitalizacije u finansijskoj industriji utjecati na poslovnice banaka. Dvije trećine ispitanika (67%) smatra da će poslovnice banaka još uvijek postojati u njihovoj zemlji u narednih deset godina, ali će se smanjiti njihov broj, dok je šesto posto ispitanika uvjereno da će poslovnice banaka u potpunosti nestati u tom vremenskom periodu.